Online Randomisatie

Aanmelden van deelnemers bij een studie moet op een snelle en controleerbare manier gebeuren. Bij veel studies is er geen tijd te verliezen, bijvoorbeeld wanneer een binnengekomen patiënt voorbereid wordt op een operatie. Vroeger maakten RCT's veel gebruik van enveloppen of telefonische randomisatie-'hotlines'. Tegenwoordig biedt de computer veel mogelijkheden om het proces te verbeteren.

Internet maakt randomiseren eenvoudig

Een internetsite kan een centrale opslag van deelnemergegevens verzorgen. Deelnemende centra kunnen inloggen op uw speciale website en een nieuwe patiënt aanmelden. Na invulling van de relevante gegevens, kent het systeem een behandeling/interventie toe. Deze randomisatie-uitslag kan ook worden teruggekoppeld aan de hoofdonderzoekers.

Minimisatie voor een gebalanceerde toewijzing

Vaak maken RCT's gebruik van randomisatie op basis van vooraf ingevoerde, al dan niet gestratificeerde, randomisatietabellen. De laatste jaren is "minimisatie" als toewijzingstechniek in opkomst. Bij minimisatie wordt niet meer gebruik gemaakt van vaste randomisatie-schema's, maar maakt het systeem steeds een zo gebalanceerd mogelijke interventie-toewijzing bij iedere nieuwe aanmelding.

Minimisatie heeft als voordeel dat een gelijkmatiger verdeling van patiënten over groepen ontstaat. Verder werkt de methode ook zeer goed wanneer er een groot aantal strata bestaat (bijvoorbeeld 20 centra X 2 leeftijdsklassen X 3 ziekteklassen = 120 strata). Daarnaast maakt minimisatie het eenvoudig om gedurende de studie nieuwe centra aan de studie toe te voegen zonder opnieuw randomisatietabellen in te voeren.

Sophens online randomisatie systeem

Het online randomisatie-systeem van Sophens biedt diverse unieke voordelen:

  • Studiewebsite in uw eigen herkenbare huisstijl, waarop uw logo's, hulpteksten en contactgegevens worden vermeld. Voor de website kunt u een eigen naam kiezen, bijvoorbeeld www.uwtrial.com.
  • Zeer eenvoudige "single purpose"-omgeving voor deelnemende centra, die iedereen in staat stelt om snel en zonder training een deelnemer aan te melden.
  • Taal van de studiewebsite naar keuze in Engels of Nederlands.
  • Een deelnemend centrum kan een eigen referentie invullen (patiëntnummer, initialen) die in het systeem wordt bewaard.
  • Overzicht van eerder geïncludeerde deelnemers per centrum in geval van multicenter onderzoek.
  • Keuze van toewijzingsalgoritme: simpele randomisatie, gestratificeerde randomisatie, of minimisatie op basis van Pocock & Simon's [1] algoritme.
  • Het online randomisatiesysteem garandeert "concealed allocation", wat van groot belang is bij de publicatie van uw onderzoeksresultaten [2].
  • 24/7-bewaakte online-omgeving met kwaliteits- en beschikbaarheidsgaranties.
  • Opslag van gegevens voldoet aan Wet Bescherming Persoonsgegevens, risicoklasse 2.
Maak kennis met Sophens
Bent u op zoek naar een online randomisatie-oplossing? Neem contact op met Sophens. Wij ontvangen u graag om uw onderzoeksprotocol te bespreken.
Referenties

[1] Pocock J, Simon R, "Sequential Treatment Assignment with Balancing for Prognostic Factors in the Controlled Clinical Trial", 1975, Biometrics 31(1), 103-115

[2] Altman DG, Schulz KF, "Concealing treatment allocation in randomised trials", BMJ 2001;323:446–447

Online randomisatie verbetert uw onderzoek! Nodig ons uit