Recente studies

POSEIDON
POSEIDON
In de POSEIDON-studie wordt de behandeling, het ziekteverloop en zorggebruik van Nederlandse patiënten met alle stadia van niet-kleincellig longcarcinoom onderzocht, in relatie met diverse biomarkers. 1500 deelnemers vullen hiervoor regelmatig via internet vragenlijsten in over hun zorggebruik en kwaliteit van leven.
ARM
ARM
De ARM-studie onderzoekt of het sparen van de armklieren tijdens operatie van patiënten met mammacarcinoom leidt tot een vermindering van lymfe-oedeem. In de studie worden patiënten gerandomiseerd tussen standaard okselklierdissectie en okselklierdissectie waarbij de armklieren gespaard worden. Zowel voor als na de operatie worden onderzoeken verricht om de aan- of afwezigheid van lymfe-oedeem en de ernst ervan te meten. De deelnemers houden zelf hun ervaringen bij via internet.
WHEEP
WHEEP
Een piepende ademhaling bij jonge kinderen komt veel voor. Vaak wordt aan astma gedacht. Toch is het is op deze leeftijd nog niet mogelijk om de diagnose astma te stellen. In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen piepende ademhaling op de peuterleeftijd en het ontwikkelen van astma. De ouders houden het klachtenpatroon van het kind bij via een internet-dagboek, waarbij tijdens verkoudheidsklachten via een neusuitstrijk wordt getest op de aanwezigheid van virussen.
NSCLC Registry
NSCLC Registry
Voor de NSCLC registry is een uitgebreide eCRF ontwikkeld. Expert-gebruikers uit meerdere ziekenhuizen houden patiëntdossiers bij in een op maat gemaakte internet-eCRF. De applicatie ondersteunt de gebruikers met data-validatie, medicijn- en adverse event-kiezers, en een grafische tijdlijn-weergave die op intuitieve wijze het ziekteverloop en de behandellijnen weergeeft.
AIRFORCE
AIRFORCE
In het AIRFORCE-onderzoek worden de kosten en werkzaamheid van injectiekuren bij patiënten met een allergie voor boompollen, graspollen en/of huisstofmijt onderzocht. Tijdens het onderzoek vullen de deelnemers op bepaalde momenten dagboeken en vragenlijsten in. Zij krijgen vragen over de ernst van hun klachten, gebruikte medicijnen, en het effect van de klachten op hun kwaliteit van leven en hun (school)werk. De dagboeken en vragenlijsten kunnen via internet worden ingevuld.
BATMAN
BATMAN
Bijna de helft van alle kinderen met astma heeft wekelijks astmaklachten. Hoe we kinderen met astma het beste kunnen monitoren om tot optimale astmacontrole te komen is niet bekend. In de BATMAN-studie worden 3 strategieën voor het monitoren van astma bij kinderen vergeleken. Na een jaar zal blijken welke methode leidt tot de beste astmacontrole en wat de doelmatigheid van de behandelingen is.
VICI
VICI
De VICI trial is een internationale multicenter gerandomiseerde studie die hoog-frequentie oscillatie vergelijkt met conventionele mechanische ventilatie in kinderen met een congenitale diafragma hernia. De randomisatie vindt plaats via een Engelstalige internetsite.
Astma-ACT
Astma-ACT
Er bestaan diverse meetmethoden om te bepalen hoe goed een astmapatiënt zijn of haar astma onder controle heeft. In de Astma-ACT studie is de Nederlandse internet-gebaseerde versie van de Astma Controle Test gevalideerd. Hierbij werd een groep kinderen via internet begeleid. De kinderen waardeerden de internet-versie van de ACT significant beter dan de papier-versie.
Meer weten? Nodig ons uit